Posts

Es werden Posts vom November, 2020 angezeigt.

Господин Голдман

Господин Голдман Вечерта не започна много обещаващо. Имах две покани за откриването на модния панар за дънки „ Bread & Butter“ и една страхотна мадама се беше навила да ме придружи. Тя беше не само приказно красива, но и бая известна австралийска художничка. Бях се запознах с нея на откриването на една нейна изложба в Берлин. Дългата и ´ златиста руса коса, зелените и ´ изскрящи очи, чипото и ´ носле, заобоколено от по детски невинните и ´ лунички и не на последно място малкото и ´ спортно дупе ме впечатлиха поне толкова колкото изкуството и ´. Рисуваше огромни абстрактни картини с ярки багри, които само подпалваха допълнително въображението ми. Близо година се опитвах да я накарам да излезем заедно. Или беше на път с нейните изложби или много заета с изкуството си. И ето, че точно когато усилията ми се увенчаха с успех и тя склони, природните условия застанаха на пътя ми. Чаках я на входа на летището Темпелхоф, където се провеждаше панаира, когато вятърът се усили. Небет

Най-големият проблем на плажовете на Кейптaун

  Най-големият проблем на плажовете на Кейпт a ун Самолетът точно се приземяваше на летището в Кейпт a ун и невероятната гледка ме накара да затая дъх. От едната страна на града величествено се издига ше върх a на хълма Lio n s H ead , който наист и на приличаше на лъвска глава. О т другата страна планината Table mountain се извисяваше над Атланти ка, а той блестеше със силата на отразените в него слън чеви лъчи. Първото нещо, което направих слизайки на мест на почва, бе да по ема дълбоко въздух и да вкуся от топлия африкански вятър. Намирах се в непосредствена близост до една от най-южните точки на планетата и планувах идните дни да посетя само на 50 километра отдалечения нос Добра Надежда, който хората смятаха за края на света. В интерес на истината най-южн а та точка на континента с е намираше на 150 километра югоизточно от нег о и се наричаше И глен Но с но Добра та Надежда беше мястото, където Индийският и Атлантическият океан се срещаха и който си беше

Тихият протест на един българин в Цюрих

Тихият протест на един българин в Цюрих Цюрих ми беше дошъл до гуша. Тези заситени от живота лица на Belevue , костюми рани те марионетки на Bahnhofsstrasse, елегантни те гаджета в Grieder , които изглеждаха прекалено перфектно , за да могат да бъдат заговорени . За мен градът предлагаше идеална та картина за съвърш е н ия фалш и илюзиорното изживяване на щастие то от битието . Никой не можеше да ме убеди, че консумацията може да направи хората щастливи. Имах покана за един купон. Той се славеше като едно от най-добрите партита в града и се провеждаше един път годишно в един от най-скъпите му хотели. Хотелът Dolder беше разположен на един от хълмовете около Цюрих. Облякох се както подобава. Изгладих си една бяла ленена риза, наметнах си кафяво кадифено сако и нахлузих любимите ми дънки. След това обух едни заострени кожени мокасини, напръсках се с скъп френски парфюм, сресах старателно гребена, загладих перчема си и се запътих. Карах си колелото нагоре през гората

I had Corona Virus

 I had Corona Virus   I have just finished the Corona Virus infection and would like to share my most important findings with you.   1. how did Corona feel?   The statement: Flu comes three days, stays three days and goes three days, can in my case also be transferred to Corona disease. However, a strong tiredness came during the first three days, which also stayed longer. Neither I nor my girlfriend, who also tested positive, had fever, cold or cough, but a strong feeling of weakness and exhaustion. The last three days were rather associated with a strong loss of the ability to smell and taste.   2. the stress factor   Stress is known to have a negative effect on the immune system and in the Corona case this is extreme. It is not only about the terrible news you have been confronted with every day for months, but mainly about the fear of death. A friend of ours is a virologist and kindly accompanied us through the quarantine. "If you have difficulty breathing, you must contact me

Ich hatte Corona Virus

  Ich hatte Corona Virus   Ich habe gerade die Corona Virus Infektion hinter mir und möchte meine wichtigsten Erkenntnisse mit Euch teilen.   1. Wie fühlte sich Corona an?   Die Aussage: Grippe kommt drei Tage, bleibt drei Tage und geht drei Tage, kann in meinem Fall auch auf die Corona Erkrankung übertragen werden. Allerdings kam eine starke Müdigkeit während der ersten drei Tage, die auch länger blieb. Weder ich noch meine Freundin, die auch positiv getestet wurde, hatten Fieber, Schnupfen oder Husten, aber ein starkes Gefühl der Schwäche und Erschöpfung. Die letzten drei Tage waren eher mit einem starken Verlust der Geruchs- und Geschmacksfähigkeit verbunden.    2. Der Stressfaktor   Stress hat bekannterweise eine negative Wirkung auf das Immunsystem und in dem Corona Fall ist das extrem. Es geht dabei nicht nur um die schrecklichen Nachrichten, mit denen man seit Monaten täglich konfrontiert wird, sondern vor allem mit der Todesangst. Eine Freundin von uns ist Virologin und hat un