Posts

Es werden Posts vom März, 2021 angezeigt.

Ечемикът

  Ечемикът Ечемикът се беше превърнал в постоянен спътник в живота ми. И зникваше ту на лявото, ту на дясното око, Понякога с и кацваше като изневиделица на долния, но също и на горния клепач, а от време на време цъ ф в аше и от двете страни. Аз взимах бързи и ре шителни мерки , за да го про пъдя : Ходих по доктори. Слагах си различни капки и балсами, които те ми предписваха. Като не помагаха, отново посещавах кабинетите им и ги оставях да ме тров ят с разни антибиотици. В сичко беше напразно. Неканеният гост се изчервяваше често от обърнатото му внимание, но въпреки това не благоволяваше да си тръгне. Лека полека ми стана ясно, че о фициалната медицина не беше в състояние да ми реши проблема и се о бърнах за помощ към народните лечения . Баба ми ми набави от една кърмачка мляко, от което си капех грижливо в очите. Храната за навоводошлите на земята същества не променяше ситуацията около очите ми, която отразяваше начина, по който гледах на св