Posts

Es werden Posts vom Februar, 2021 angezeigt.

Еротичният сън на татко

  Еротичният сън на татко Баща ми беше образован човек. Още на млади години бе напуснал селото и отишъл да кара висшето си образование в София. След падането на Берлинската стена бе тръгнал да обиколя по различните континенти и бе видял много свят. „Преди да тръгна на моите пътешествия не вярвах в съществуването на нито един Бог“, обичаше да казва той. „След като се върнах, вярвам във всички Богове!“ Светогледът  му се основаваше на презумицата за хармония, взаимно разбирателство и съобразяване с нуждите на другите. Може би заради това той не се месеше в живота ми и не се правеше, че знае всичко по-добре, което бе присъщо на много бащи. Изключение правеше фактът, че бях преминал вече средата на 30-те и още не се бях задомил. Заедно с майка ми си мечтаеха да имат внуци. От дъното на душата си желаеха синт им да създаде семейство. Това се смяташе в  България за компонента, който осмисляше живота на човека. Един път, когато си бях в София, той сподели с мен: